صنایع دستی

Showing all 3 results

 • آموزش ساخت صابون

  آموزش ساخت صابون

  فرم ارزشیابی دورهدارد
  گروه کسب و کارصنایع دستی
  حداقل سرمایه1 تا 2 میلیون
  درآمد ماهیانه500 تا 1 میلیون
  مقیاسخانگی
  ریسکپایین
  تومان 520,000
 • آموزش ساخت زیورآلات

  آموزش ساخت زیورآلات

  فرم ارزشیابی دورهدارد
  گروه کسب و کارصنایع دستی
  حداقل سرمایه2 تا 4 میلیون
  درآمد ماهیانه1 تا 2 میلیون
  مقیاسخانگی
  ریسکپایین
  تومان 675,000
 • آموزش چرم دوزی

  آموزش چرم دوزی

  فرم ارزشیابی دورهدارد
  گروه کسب و کارصنایع دستی
  حداقل سرمایه4 تا 6 میلیون
  درآمد ماهیانه1 تا 2 میلیون
  مقیاسخانگی
  ریسکمتوسط
  تومان 1,230,000