آموزش آرایش و اصلاح مو مردانه

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارآرایشگری
حداقل سرمایه20 تا 25 میلیون
درآمد ماهیانه6 تا 8 میلیون
مقیاسسالن کار
ریسکمتوسط
دیدگاه1

تومان 415,000