آموزش تهیه و پخت شیرینی خانگی

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارآشپزی
حداقل سرمایه1 تا 2 میلیون
درآمد ماهیانه2 تا 3 میلیون
مقیاسخانگی
ریسکپایین
دیدگاه2

تومان 290,000