آموزش ساخت زیورآلات

فرم ارزشیابی دورهدارد
گروه کسب و کارصنایع دستی
حداقل سرمایه2 تا 4 میلیون
درآمد ماهیانه1 تا 2 میلیون
مقیاسخانگی
ریسکپایین
دیدگاه0

تومان 675,000